Aanmelden voor Filternet onderwijs
Sluit nu online uw abonnement af.
U kunt het onderstaande formulier invullen en u aanmelden. U ontvangt per omgaande een e-mail met gegevens en de overeenkomst. U kunt deze overeenkomst ondertekenen en aan ons terugsturen per fax of post. Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst verwerken wij deze en krijgt u de activeringsgegevens per email toegezonden en kunt u FilterNet zeer gebruikersvriendelijk activeren.

Aanmeldformulier stap 1/4
Naam school (-vereniging)Adres
Aantal scholen (vestigingen)Postcode
Contact-
persoon

Plaats
FunctieTelefoon
E-mailFax
Bereikbaar-
heid
Website
Aantal computers

 
Opmerkingen: